PL: nabór filmów

[English version>>] 15 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy odbędzie się w dniach 22-26 maja 2019. Nabór filmów do 15. edycji MFF Żydowskie Motywy jest już otwarty. Zapraszamy twórców filmów na temat żydowskiej tożsamości i doświadczenia, do uczestnictwa w konkursie o Nagrodę Warszawskiego Feniksa. Akceptowane są wyłącznie filmy powstałe w ciągu dwóch lat poprzedzających daną edycję, czyli z lat …

Kraina małych ludzi / Land of The Little People

“Kraina małych ludzi”/ “Land of The Little People” reż./ dir. Yaniv Berman Izrael/ Israel, 2016 Fabuła/ feature film, 83 min po projekcji spotkanie z autorami filmu / Q&A with the authors after screening

PL: nabór filmów

[English version>>] 14 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy odbędzie się w dniach 23-27 maja 2018. Nabór filmów do 14. edycji MFF Żydowskie Motywy jest już otwarty. Zapraszamy twórców filmów na temat żydowskiej tożsamości i doświadczenia, do uczestnictwa w konkursie o Nagrodę Warszawskiego Feniksa. Akceptowane są wyłącznie filmy powstałe w ciągu dwóch lat poprzedzających daną …

list of films – 2018

Filmy na Festiwalu (2018): / Films in the Festival (2017): Książę i Dybuk /The Prince and the Dybbuk, reż. / dir. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski Operacja Wesele/ Operation Wedding, reż. / dir. Anat Zalmanson Kuznetsov Kto mnie teraz pokocha?/ Who’s Gonna Love Me Now? , reż. / dir. Barak Heymann, Tomer Heymann Ben Gurion: Epilog/ Ben Gurion: Epilogue, reż. / …

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie http://www.jewishmotifs.org.pl/ jest Stowarzyszenie Żydowskie Motywy z siedzibą w Warszawie (00-074), ul. Trębacka 3/5, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000221237 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie automatycznie gromadzi …

Call for submissions – deadline!

The 15th edition of the Jewish Motifs International Film Festival will take place in 22-26 May 2019. Submissions to the 15th Jewish Motifs IFF are now being accepted. We invite the filmmakers of movies on Jewish identity and experience to participate in the competition for Warsaw Phoenix Award. Please note that: only the films made within the two years preceding a …

ENG: call for submissions

The 15th edition of the Jewish Motifs International Film Festival will take place in 22-26 May 2019. Submissions to the 15th Jewish Motifs IFF are now being accepted. We invite the filmmakers of movies on Jewish identity and experience to participate in the competition for Warsaw Phoenix Award. Please note that: only the films made within the two years preceding …

2019

Dołącz do nas na jubileuszową 15-stą edycję Festiwalu! 15-sta edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy odbędzie się w dniach 22-26 maja 2019. Do udziału w konkursie o Warszawskiego Feniksa zapraszamy reżyserów filmów o  tematyce żydowskiej tożsamości i doświadczeniu. W celu zgłoszenia filmu do konkursu należy wysłać kopię filmu wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres Festiwalu. Zgłoszenia przyjmujemy do …

“Droga Aszera” – pokazpofestiwalowy

PL: 17-letni Aszer zawsze był impulsywnym rozrabiaką. Z powodu problemów z wyrażaniem gniewu ma wiele problemów w szkole średniej. Jednocześnie jest obdarzony dużym urokiem i sprytem. Ojciec uważa go za naturalnego spadkobiercę rodzinnej firmy budowlanej, ale Aszer znajduje inny męski wzór – delikatnego nauczyciela literatury Ramima, z którym nawiązuje szczególną więź. Rozdarty pomiędzy dwoma światami, szuka szansy na nowe życie i tożsamość. Gdy nagle wydarza się tragedia, musi przejść ostateczny test dojrzałości. // ENG: 17-year–old Asher has always been the impulsive troublemaker. It’s hard for him to concentrate in class, and he is compelled by a lot of rage and violence; yet he is also endowed with a considerable amount of charm and street wisdom. While his father sees him as a natural successor to the family’s scaffolding business, Asher finds a different masculine role model in his gentle literature teacher Rami and forges a special connection with him. Torn between the two worlds, he looks for a chance for a new life and new identity. When a sudden tragedy occurs, he has to take the ultimate test of maturity.